Wbrew temu, co wydawać się może osobom niezaznajomionym ze sztuką renowacji historycznych budynków, przywrócenie im pierwotnego piękna i swoistego kunsztu wizualnego nie jest zadaniem łatwym. Nie tylko niezbędne jest określenie stanu zachowania takiej budowli, ale także wykorzystanie specjalistycznych narzędzi i materiałów, które w lwiej części przypadków odbiegają od tych stosowanych do modernizacji obiektów mieszkalnych, biurowych, czy też użyteczności publicznej.

Niejednokrotnie w tym celu stosowane są tak zwane produkty suche, spośród których wymienić można chociażby cementowe obrzutki wstępne, wyrównujące zaprawy tynkarskie, czy też mineralne zaprawy cyklinowane. Są one stosowane na kolejnych etapach renowacji, począwszy od wypełniania ubytków, a na upiększaniu zewnętrznych elementów dekoracyjnych skończywszy. Wysoce zalecane jest, aby wszystkie one pochodziły od zaufanych producentów oraz charakteryzowały się możliwie najwyższą jakością, bowiem będzie to gwarancją, że efekt osiągnięty dzięki ich wykorzystaniu utrzymywać się będzie przez długie lata bez konieczności wprowadzania dodatkowych modyfikacji czy poprawek.

Ogromnym plusem produktów suchych jest ich plastyczność oraz łatwość aplikacji. Oznacza to, że mogą one być nakładane na określoną powierzchnię zarówno w sposób tradycyjny, a więc manualny, jak też przy wykorzystaniu specjalistycznych maszyn automatyzujących całość procesu. Na uwagę zasługuje także wydłużony czas ich obróbki, a więc w sytuacji, gdy specjalista zauważy, że dany obszar budowli poddany został renowacji w sposób nieprawidłowy lub też niesatysfakcjonujący, możliwe jest dokonanie ewentualnych poprawek, wygładzenie warstwy zewnętrznej obiektu oraz usunięcie niedoskonałości, które w po zaschnięciu mogłyby go szpecić, a w najgorszych przypadkach – stać się tematem niewybrednych żartów.

Wysokiej jakości tynki używane do renowacji zabytków legitymują się także optymalną zdolnością do wchłaniania szkodliwych soli. Są one również niejednokrotnie odporne na działanie innych niekorzystnych czynników zewnętrznych, na które wystawiony może być renowowany obiekt. Jest to niezwykle ważne, bowiem pamiętać należy, że poprawa stanu obiektu to nie tylko dbałość o jego walory estetyczne lecz także wzmocnienie jego struktury (zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej) oraz dołożenie wszelkich starań, by dalsza ekspozycja na niesprzyjające warunki pogodowe czy też inne aspekty zewnętrzne nie przełożyła się bezpośrednio na uszkodzenie obiektu o niezwykłej wartości historycznej, kulturowej i społecznej.

Warto w tym miejscu nadmienić, że wykorzystywane w celach renowacyjnych tynki oraz pozostałe komponenty budowlane są nieco droższe od ich tradycyjnych odpowiedników, jednakże jest to w pełni uzasadnione wykorzystaniem najwyższej jakości składników oraz przygotowaniem produktu, którego właściwości idealnie odpowiadają specyfice budowli, której ogólny stan ma zostać w znacznym stopniu poprawiony. Naszym zdaniem, osiągnięcie wymaganego efektu jest jak najbardziej warte odrobiny poświęcenia!